Školenie trénerov Coerver® Coaching v FK Nižná

Hlavným cieľom športových vzdelávaní je dosiahnutie kvality trénerov, a tým zlepšovanie samotnej práce trénerov, následne hráčov.


V piatok 31. mája 2024 sa v Gabion Aréne – Futbalového štadióna SNP konal pod vedením školiteľa Eduarda Vilčinského Coerver® kurz Intro. Kurzu sa zúčastnilo 23 trénerov, z toho 16 trénerov z FK Nižná. FK Nižná v spolupráci s Coerver® Coaching organizoval školenie pre trénerov, ktorí majú záujem o štúdium tréningovej metódy Coerver® Coaching, ktorá umožňuje začínajúcim i skúseným trénerom využívať prednosti tohto tréningového programu. Prvým krokom bolo jednodňové školenie s názvom Úvod do metódy Coerver® Coaching. Šesťhodinový kurz pozostával z teoretických prednášok a praktických ukážok na ihrisku, do ktorých sa aktívne zapájali aj tréneri.