Členovia RFA FK Nižná sa školili na prvú pomoc

Poskytnutie prvej pomoci neznamená ovládať zložité vedomosti či zručnosti. Dôležitá je odhodlanosť, pripravenosť a vôľa. Ak je totiž prvá pomoc podaná včas a správne, zachráni ľudský život a stabilizuje zdravotný stav do príchodu lekárskej či záchrannej služby. Je potrebné si pamätať, že akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna.


Záchrannej zdravotnej službe trvá v priemere 11 minút, kým príde na miesto nehody. Keďže existuje určitá pravdepodobnosť, že sa nehoda môže stať aj pri vykonávaní športovej aktivity, vedenie Regionálnej futbalovej akadémie FK Nižná sa rozhodlo, že sa vo svojom voľnom čase zaškolí v poskytovaní prvej pomoci. V sobotu 17. 12. 2022 sa takéto školenie konalo v Penzióne Ostražica v Nižnej, a to pod vedením inštruktorky Ing. Evy Piovarčiovej z LIPTOV RESCUE ACADEMY. Školenie sa zo začiatku nieslo v teoretickej rovine a druhá časť bola venovaná praktickému prevedeniu prvej pomoci. Na futbalovom ihrisku či v telocvični sa deti môžu rýchlo zraniť, a preto je veľmi dôležité, aby vedel predovšetkým tréner rýchlo reagovať. Medzi časté futbalové úrazy patrí krvácanie (z nosa, úst, končatín), poranenie kĺbov, kostí.


Veríme, že nebudeme musieť použiť nič z toho, čo sme sa naučili, ale na druhej strane sme vďační, že sme si mohli pripomenúť napr. to, ako správne telefonovať na tiesňovú linku, ako ošetriť drobné či závažnejšie poranenia, popáleniny a zlomeniny, ako resuscitovať dospelého i dieťa, ako úspešne zvládnuť život ohrozujúce stavy (alergiu, epilepsiu, infarkt, náhlu cievnu mozgovú príhodu), ale aj čo znamená skratka AED a ako tento prístroj používať. Samozrejme by mala byť pri každom tréningu či zápase dostupná lekárnička. Všetkým prajeme hlavne veľa zdravia a futbalových úspechov!

Ing. Zuzana Floreková