Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.

Obecný sociálny podnik Nižná s.r.o.