Internacionáli

INTERNACIONÁLI FK NIŽNÁ

 

Už koncom 80-tych rokov hrávalo mužstvo internacionálov Nižná futbalové zápasy, aj keď len príležitostne. Napríklad na turnaji „Štyroch“ sa každoročne stretávali v rámci oddelenia odbytu tovaru a služieb: DP Banská Bystrica, Calex Zlaté Moravce, Lednické Rovne a Tesla Orava. Neskôr pribudla aj Kremnica a Lužianky pri Nitre. Na podobnom turnaji v rámci ROH (Revolučné odborové hnutie) sa pravidelne zúčastňovali: Ružomberok, ZVL Mokraď, Lisková a Tesla Orava. Organizátormi tohto turnaja boli Rudolf Kubica a Jozef Dulík.

 

Internacionáli v 80-tych rokoch.
Horný rad zľava: Milan Maškara, Štefan Vasek, Jozef Latka, Michal Polakovič, Eduard Glut, Miroslav Horský, Anton Kocian.
Dolný rad zľava: Ján Mores, Ján Murcin, Jozef Kobylka, Augustín Žuffa (Ferčo), František Reguly. (Zdroj foto: Milan Žák)

 

V roku 2019 vznikla opäť myšlienka založiť mužstvo internacionálov v Nižnej, ktoré by sa zapojilo do súťaže oravskej futbalovej ligy internacionálov. Martin Púčať, Peter Žák a Andrej Brčák premenili túto myšlienku na skutočnosť. Futbalový klub Nižná prijal mužstvo internacionálov a vytvoril mu podmienky na pôsobenie v regionálnej súťaži OFLI (oravská futbalová liga internacionálov). Do tohto mužstva boli oslovení väčšinou hráči, ktorí už v minulosti reprezentovali Nižnú. Prvý ročník 2019 bol plný eufórie, kedy sa mužstvo internacionálov FK Nižná zohrávalo a výsledky neboli úplne dôležité. Podstata spočívala v tom, aby sa na ihrisku zišla dobrá partia, ktorá sa postupne o dobré výsledky pokúsi. V prvom ročníku obsadilo mužstvo
ako nováčik súťaže pekné šieste miesto z deviatich prihlásených tímov. Internacionáli z Nižnej boli v tom istom roku úspešní na letnom turnaji internacionálov v Istebnom, kde skončili
na druhom mieste z celkovo prihlásených deviatich tímov. Mužstvo je zaujímavé tým, že väčšina jeho hráčov hrala futbal len v dorasteneckých kategóriách a ich futbalový život pokračuje práve medzi internacionálmi.

 

Internacionáli v roku 2019.
Horný rad zľava: Andrej Brčák, Peter Obtulovič, Martin Púčať, Michal Dedinský, Ján Bažík, Martin Rošťák, Miroslav Vasek, Michal Kuboš.
Dolný rad zľava: Tomáš Kachút, Vladimír Ľabdík, Marián Šroba, Dušan Rošťák, Stanislav Gavula. (Zdroj foto: Archív FK Nižná)

 

V roku 2021 reprezentujú internacionálov FK Nižná: Marián Brčák, Ľuboš Šeling, Marcel Žák, Martin Púčať, Miroslav Vasek, Peter Nákačka, Jozef Latka, Ján Bažík, Anton Bažík, Dušan Rošťák, Martin Rošťák, Michal Dedinský, Ľuboš Belopotočan, Jaroslav Florek, Marián Šroba, Peter Žák, Peter Obtulovič, Juraj Gracák, Michal Kratoň, Vladimír Ľabdík, Stanislav Gavula, Tomáš Kachút, Roman Šeling, Peter Bóďa, Viliam Degan, Róbert Pizúr, Michal Kuboš, Jozef Ružbacký, Marek Žák.