2 % z dane

Vzor ako vyplniť tlačivo. Tlačivo nájdete pod obrázkom.