Podpora mládeže

Sociálny program futbalovej akadémie FK Nižná

Jedným z cieľov futbalovej akadémie je celoročne podporovať výchovu mladých talentov z Nižnej a okolia. Uvedomujeme
si, že veľa talentovaných detí pochádza práve zo sociálne slabších rodín. Z toho dôvodu sme vytvorili sociálny program, ktorý zabezpečí, aby mohli plnohodnotne využívať zázemie futbalovej akadémie aj takýmto spôsobom znevýhodnené deti. Náš generálny sponzor sa preto rozhodol financovať mesačné členské desiatim deťom po celý rok.

„Žiť športom je krásne, ale podať pomocnú ruku ešte krajšie.“

 

Sociálny program podporil generálny sponzor: