O akadémii

Regionálna futbalová akadémia FK Nižná

Hlavným cieľom Regionálnej futbalovej akadémie Nižná (RFA FK NIŽNÁ) je pozdvihnúť amatérsky futbal na vidieku a ukázať talentovaným deťom cestu z amatérskeho do profesionálneho futbalu.

 

SÚČASNÝ STAV

Futbal stráca záujem a podporu v rámci kultúry na vidieku.
Klesá totiž počet aktívnych hráčov, ako aj počet klubov v súťažiach dospelých a mládeže.

Príčiny:

 • dôsledok nižšej populácie,
 • malý záujem detí o futbal a šport všeobecne.

Dôsledky:

 • na dedinách do 500 obyvateľov futbal takmer neexistuje,
 • v obciach do 1000 obyvateľov je síce futbal pre dospelých, ale chýbajú mládežnícke družstvá,
 • družstvá si nevychovávajú kvalitne pripravených nástupcov.

Vysvetlenie

Keďže obce majú v kategórii 6 – 7 chlapcov, nemôžu hrať súťaž plnohodnotne. Sú totiž doplnení z nižších kategórií mladšími chlapcami a následne nastáva frustrácia. Mladší sa nepresadia a starší prehrávajú.

Východisko

Jednou z možností je zriadenie RFA, ktorá:

 • umožňuje na vidieku pravidelný tréning pre mladých futbalistov, a to pod vedením skúsených a vyškolených trénerov;
 • môže opätovne zviditeľniť vidiek tým, že mu dá možnosť zvyšovať úroveň;
 • umožňuje talentovaným deťom aj s nízkymi finančnými nákladmi zvyšovať svoju výkonnosť;
 • ponúka cestu z dedinského prostredia až do profesionálneho klubu;
 • zastavuje ubúdanie klubov na vidieku;
 • vie pritiahnuť aj dievčatá k pravidelnému futbalovému tréningu;
 • zahŕňa športovú psychológiu ako súčasť športového vývoja;
 • rozvíja všeobecnú športovú prípravu – atletickú a gymnastickú;
 • pripomína, že regenerácia a strečing je dôležitou súčasťou športu.