Registrácia

Kontakt pre registráciu do akadémie

Rebeka Vajduliaková

Office manažér
Národnosť
svk Slovenská republika
Telefón
0944 911 625
E-mail
rebeka.vajduliakova@fknizna.sk