Členské

Význam platenia členského vo svete športu je bežné. Tým sú motivovaní nielen rodičia, hráči, ale aj tréneri, korí sú mesačne odmeňovaní, keďže sa musia neustále vzdelávať. Platením členského chceme vytvoriť obojstrannú motiváciu a disciplínu trénerov, hráčov i rodičov. Zároveň si dokážeme v amatérskych podmienkach zadovážit kvalitné materiálno-technické zabezpečenie, ktoré je potrebné pre kvalitu tréningového procesu.

Členské = 20 EUR/mesiac.