Školenie trénerov Coerver® Coaching v FK Nižná

FK Nižná v spolupráci s Coerver® Coaching organizuje školenie pre všetkých trénerov, ktorí majú záujem o štúdium tréningovej metódy Coerver® Coaching, ktorá umožňuje začínajúcim i skúseným trénerom využívať prednosti tohto tréningového programu. Prvým krokom je jednodenné školenie “Úvod do metódy Coerver® Coaching”. Na toto školenie nadväzujú tri ďalšie kurzy, na ktorých sa účastníkom školenia detailne predstavuje filozofia, prístup a jednotlivé skupiny cvičení a drily. Podmienkou pre účasť na daných kurzoch bude absolvovanie predchádzajúcej úrovne. Pre trénerov, ktorí budú mať záujem špecializovať sa na vybrané časti Coerver® Pyramídy rozvoja hráča (Ball Mastery, Receiving & Passing, 1 on 1 Moves), umožní Coerver® Coaching účasť na školeniach aj mimo kompletných kurzov.

Obsah školenia:

 • História a súčasnosť Coerver® Coaching
 • Prístup k tréningu podľa Coerver®
 • Coerver® Pyramída rozvoja hráča
 • Coerver® Coaching most schopností
 • Coerver® cvičenia a drily v praxi

Program školenia:

 • 1) Zahájenie
 • 2) Prednáška: Tréningová metóda Coerver© Coaching
 • 3) Prax na ihrisku: Ball Mastery, Receiving & Passing, 1 on 1 Moves
 • 4) Prednáška: Coerver© Pyramída rozvoja hráča a most schopností
 • 5) Prax na ihrisku: Speed, Finishing, Group Play
 • 6) Otázky a odpovede, zhrnutie a odovzdanie diplomov

Školiteľ:
Eduard Vilčinský – regionálny koordinátor FA a ÚTM SFZ pre BFZ

Školenie trénerov Coerver® Coaching Kurz 1 INTRO v FK Nižná sa bude konať 31. mája 2024. Ak máte záujem zúčastniť sa školenia, je potrebné sa zaregistrovať čo najskôr. Kapacita školenia je obmedzená.

Noví tréneri, ktorí sa u nás ešte nezúčastnili školení, sa musia najprv registrovať cez web https://www.coerver.sk/registrace.html

Link pre školenie: https://www.coerver.sk/kurz-prihlaska.html?typ=5&mykempx=109