ĎAKUJEME SPONZOROM A PARTNEROM!

Považujeme za veľmi dôležité poďakovať sa všetkým našim sponzorom a partnerom, bez ktorých by sme nedokázali úspešne viesť spoločný projekt výchovy mládeže v rámci Regionálnej futbalovej akadémie FK Nižná.

Celoročná starostlivosť o chod klubu je náročná. Bez nadšených a ochotných sponzorov by sme to nedokázali. Radi by sme preto touto cestou poďakovali Vám všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou pomáhate.


SRDEČNE ĎAKUJEME!