ETICKÝ KÓDEX RFA FK NIŽNÁ – Odkaz detí rodičom

Etický kódex vychádza z našich hodnôt a definuje, aké správanie očakávame od nás všetkých, aby sme sa cítili dobre nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. Všetci, nielen realizačný tím regionálnej futbalovej akadémie, tréneri a ďalší členovia akadémie veríme, že etika a morálne správanie sú dôležité ako doma, tak i v spoločenskom živote. Dobré meno celého klubu FK Nižná a dôvera v našich trénerov, sponzorov, hráčov a v neposlednom rade rodičov závisí od každého z nás. Etický kódex nám pomáha správne konať, a práve  preto platí pre nás všetkých. Jeho cieľom je zdôrazniť potrebu vzájomnej úcty.
 
„Sme rodinný klub a komunikácia s rodičmi mládežníkov je pre nás mimoriadne dôležitá. Uvedomujeme si, že bez prístupu rodičov a ich obetavosti by sme na výchovu futbalových talentov nemohli ani len pomýšľať. Chceme sa Vám preto verejne poďakovať za úsilie a dôveru nielen v našich trénerov, ale najmä vo Vaše deti, ktoré ste nám zverili k rozvoju ich talentu a ich športového vyžitia.”
 
Desatoro pre rodičov a fanúšikov od detí:

  1. Fandite a povzbudzujte.
  2. Nenadávajte a nekričte na nás.
  3. Neraďte nám, čo máme na ihrisku urobiť, na to máme svojho trénera.
  4. Rešpektujte nášho súpera.
  5. Hlavným cieľom nie je výhra, ale radosť z hry.
  6. Zatlieskajte aj súperovi, pokiaľ vyhral.
  7. Nenadávajte rozhodcovi, je to tiež len človek, ktorý môže urobiť chybu.
  8. Nechcite výhru za každú cenu.
  9. V živote ide o viac než o futbal.
  10. Futbal je hra, nie vojna.

Detská prosba na záver:

Prosíme, dodržujte tieto pravidlá a pripravte pre nás aj pre Vás príjemnejšie a zábavnejšie prostredie, kde je hlavným cieľom radosť z hry. Pokiaľ nie ste schopní tieto pravidlá dodržiavať, nie ste našimi pravými fanúšikmi a my, deti, Vás prosíme – zostaňte v tom prípade radšej doma.

Ďakujeme za pochopenie.