REALIZÁCIA ŠPORTOVEJ ODRAZOVEJ STENY (ČASŤ OPLOTENIA NA FUTBALOVOM ŠTADIÓNE)

V roku 2022 bola pre FK Nižná schválená žiadosť o poskytnutie dotácie z dotačného programu „Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2022 – región Orava“ v rámci výzvy „Rozvoj verejnej a športovej infraštruktúry“.

Podporená činnosť „ Športová odrazová stena“ bola realizovaná v mesiaci september 2022 v Gabion Aréne – Futbalového štadióna SNP v Nižnej. Projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.


Hlavnou úlohou projektu bola realizácia športovej odrazovej steny na futbalovom štadióne v Nižnej s celkovou dĺžkou 51 bm, ktorá slúži zároveň aj ako časť oplotenia. Cieľovou skupinou sú návštevníci a organizácie využívajúce štadión celoročne. Výstavba športovej odrazovej steny prispela nielen k bezpečnosti, ale podporila i estetický vzhľad štadióna. Cieľom projektu pre obyvateľov Nižnej a okolitú mládež je zvýšenie kvality športoviska, športovej infraštruktúry, a tým vytvorenie pocitu bezpečia v areáli. V neposlednom rade ide tiež o podporu rozvoja športu a zdravého životného štýlu v obci Nižná, ktorý slúži aj ako prevencia a udržiavanie fyzického a psychického zdravia.