OPLOTENIE FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA – II. ETAPA.

V roku 2021 bola pre FK Nižná schválená žiadosť o poskytnutie dotácie z dotačného programu „Regionálne dotácie z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja na rok 2021 – región Orava“ v rámci výzvy „Rozvoj verejnej a športovej infraštruktúry“.

Podporená činnosť „oplotenie futbalového štadióna“ v celkovej dĺžke 110 bm bola realizovaná v mesiacoch október – november 2021 v Gabion Aréne – Futbalového štadióna SNP v Nižnej. Projekt oplotenia finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Hlavnou úlohou projektu bola výstavba oplotenia na futbalovom štadióne v Nižnej, odstránenie starých základov a výstavba nového oplotenia v dĺžke 110 bm. Cieľovou skupinou sú návštevníci a organizácie využívajúce celoročne Gabion Arénu – Futbalového štadióna SNP v Nižnej. Výstavba oplotenia prispela nielen k bezpečnosti, ale podporila aj estetický vzhľad štadióna. Cieľom oplotenia štadióna pre obyvateľov Nižnej a okolitú mládež je zvýšenie kvality športoviska, športovej infraštruktúry, a tým vytvorenie pocitu bezpečia v areáli. V neposlednom rade je to tiež podpora rozvoja športu a zdravého životného štýlu v obci Nižná, ktorý slúži aj ako prevencia a udržiavanie fyzického a psychického zdravia.