FK Nižná ako prvý partnerský klub Coerver®️ na Orave a deviaty na Slovensku

PROJEKT SVETOVEJ JEDNOTKY V UČENÍ FUTBALOVÝCH ZRUČNOSTÍ V REGIONÁLNEJ FUTBALOVEJ AKADÉMII

FK Nižná sa stal partnerom organizácie Coerver® Coaching, ktorá nám umožňuje odborne
vzdelávať našich trénerov, lepšie rozvíjať našich hráčov, ale aj omnoho viac.

ČO SI O PARTNERSTVE S COERVEROM MYSLÍ
MANAŽÉR AKADÉMIE, MGR. JAROSLAV FLOREK

„Prišiel čas posunúť sa ďalej. Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme vybudovali pevné základy Regionálnej futbalovej akadémie FK Nižná. Teraz sa môžeme na ne bezpečne a s istotou postaviť a začať pracovať na metodike, koncepte a systéme vzdelávania trénerov, čoho dôsledkom bude skvalitnenie tréningového procesu na úplne inú úroveň.

Hlavným cieľom Coerver® Coachingu je vychovať individuálne schopných, sebavedomých a kreatívnych hráčov. Cieľom regionálnej futbalovej akadémie je vychovať jednotlivca v amatérskom prostredí, aby sa presadil v elitnom mládežníckom futbale. Aby bolo čokoľvek úspešné, musia mať tí, ktorí sa o to snažia, spoločný cieľ. To sa nám podarilo.
Ďakujeme.“

HLAVNÉ PRÍNOSY SPOLUPRÁCE:

 • Zvyšovanie kvality práce vlastných trénerov
 • Motivácia pre nábor nových trénerov
 • Nábor nových hráčov
 • Zlepšovanie zručností existujúcich hráčov
 • Monitoring talentovaných hráčov z okolia

Coerver® Coaching je svetovo najväčšou organizáciou zaoberajúcou sa rozvojom mládežníckeho futbalu, ktorá vychováva mladých hráčov už od roku 1984. V súčasnosti Coerver® Coaching pôsobí vo viac ako 43 krajinách a svoje uplatnenie našiel už aj na Slovensku. Coerver® Coaching je metóda učenia futbalových zručností vhodná pre hráčov rôznych schopností od 5 do 16 rokov, ktorá sa sústredí na vývoj individuálnych zručností a hry s malým počtom hráčov. Coerver® Coaching je schválený najlepšími federáciami, asociáciami a futbalovými expertmi.

Wiel Coerver (spoluzakladateľ Coerverovej metódy) tvrdil, že jeho poslaním je vychovávať hráčov predvádzajúcich na ihrisku svoju „osobitosť a jedinečnosť“. Pod pojmom „jedinečný hráč“ a „hráčska osobnosť“ mal na mysli hráča, ktorý vie prevziať kontrolu nad dianím na ihrisku, a to technicky, takticky, ale aj mentálne. Aby hráč mohol na ihrisku dominovať takticky aj mentálne, je potrebné, aby disponoval technickými zručnosťami. Preto sa Coerver® Coaching zameriava na tréning individuálnych technických zručností.

HLAVNÉ CIELE COERVER® COACHINGU:
 • Vychovať individuálne schopných, sebavedomých a kreatívnych hráčov
 • Docieliť, aby trénovanie a hra bola zábavou
 • Naučiť férovosti a rešpektu ku všetkému a všetkým
 • Vážiť si víťazstvá, ale nie viac ako charakter a športový výkon
 • Poskytnúť bezpečnú a výchovnú skúsenosť podľa najlepších kritérií
COERVER® PROGRAMY SA ZAMERIAVAJÚ NA 5 CHARAKTERISTICKÝCH KVALÍT HRÁČOV, TZV. 5 „S“:
 1. SKILL – zručnosť/technika
 2. SPEED – rýchlosť
 3. SENSE – vnímanie a rozhodovanie
 4. SPIRIT – charakter
 5. STRENGTH – sila
COERVER® COACHING PONÚKA:
 • AKADÉMIE: Junior Academy, Performance Academy
 • KEMPY: víkendové a prázdninové kempy, prímestské a pobytové kempy
 • TURNAJE: predprípravka (U6, U7), mladšia prípravka (U8, U9), staršia prípravka (U10,
  U11)
 • ROADSHOW: Coerver Roadshow play like the stars
 • KURZY PRE TRÉNEROV: Coerver INTRO, Špecializovaný kurz 1 v 1, Kurz 2 – Coerver
  asistent, Kurz 3 – Coerver tréner, Ukážkový tréning Coerver Coaching
PRÍNOSY COERVER® COACHINGU:
 • Pre hráčov: zlepšenie individuálnych schopností a zručností na akejkoľvek hernej pozícii, využívanie zručností najlepších hráčov sveta vo svoj prospech, zvyšovanie rýchlosti pohybu s loptou aj bez nej.
 • Pre trénerov: nadobudnutie poznatkov o efektívnom trénovaní zručností, vytvorenie zábavných a náročných tréningov na celú sezónu, riešenie trénerských problémov.
 • Pre rodičov: získanie profesionálneho, bezpečného a zábavného prostredia pre Vaše dieťa, jasné zlepšenie v schopnostiach a zručnostiach Vášho dieťaťa, získanie najlepšej metódy na vyučovanie futbalu na svete.