PRVÝ SPOLOČNÝ TRÉNING + FOTOGALÉRIA Z TRÉNINGU FUTBALOVEJ AKADÉMIE V NIŽNEJ, KTORÝ ÚSPEŠNE ABSOLVOVALO 62 DETÍ

CIEĽ 100 DETÍ V HORIZONTE TROCH ROKOV SA POSTUPNE NAPĹŇA

V stredu 26.05.2021 sa konal prvý spoločný tréning RFA Nižná. Na hracej ploche Gabión Arény – Futbalového štadióna SNP v Nižnej sa zišiel úctyhodný počet detí, a to 62, z toho 46 detí bolo priamo z Nižnej. Futbalovým nádejam sa na začiatok venoval kompletný 13-členný realizačný tým futbalovej akadémie. Najprv sme počítali s kategóriami U11 a U13, ale pre enormný záujem vieme s určitosťou povedať, že budeme súťažne počítať s kategóriami U7, U9, U11 a U13. Je to dobrý signál do budúcnosti k postupnému vybudovaniu kvalitných kategórií U15 a U19. Nezabúdame ani na dievčatá. Plánujeme otvoriť ženský tím. V neustálom nábore dievčat a chlapcov budeme celoročne pokračovať, aby sme sa v horizonte troch rokov postupne dopracovali k cieľu 100 detí. Všetkým rodičom ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Fotograf: Terézia Drozdová