PREBEHLA REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ

V mesiacoch marec a apríl prebehla najmä vďaka sponzorom na futbalovom štadióne v Nižnej rekonštrukcia šatní pre deti a mládež, ktoré budú navštevovať aj novovzniknutú futbalovú akadémiu FK Nižná. Skupina cca 20-tich dobrovoľníkov opravila formou brigád poškodené steny a vymaľovala vnútorné priestory šatní. Pribudla aj nová šatňa pre trénerov. Časť materiálu na rekonštrukciu sponzorsky daroval Martin Vrabček – STAVIVÁ (Nižná) a ostatný materiál poskytla obec Nižná. S nábytkom nám pomohla spoločnosť TEMPO KONDELA, s.r.o. Nové dvere a podlahu sponzorsky poskytla firma JANZA, s.r.o., elektrické radiátory na vykurovanie a osvetlenie darovala firma TVRDEX, s.r.o. a stolárske práce realizovalo Stolársto Štefan Zeman – Výroba nábytku na mieru.

Všetkým sponzorom ešte raz ĎAKUJEME!!!

V rekonštrukcii plánujeme pokračovať a v spolupráci s obcou Nižná pripravujeme projektovú dokumentáciu na komplexnú rekonštrukciu budovy ako celku. Spodná časť budovy bude slúžiť predovšetkým športovcom a pribudnú sociálne zariadenia pre potreby organizovania obecných podujatí na štadióne. Vrchnú časť budovy bude tvoriť ubytovňa a spoločenská miestnosť s kuchynkou, ktorá bude slúžiť na rôzne spoločenské udalosti, ako napr. na malé oslavy, kary, schôdze a pod. Dôležitou súčasťou využitia týchto priestorov však budú rôzne nájmy na sústredenia športových klubov s ubytovaním. Veľmi praktickou a žiadanou službou nielen obecnými organizáciami, ale najmä hlavnými poskytovateľmi ubytovania, je tiež poskytovanie ubytovania na krátku dobu. Obec Nižná je známa množstvom podujatí, ktoré si vyžadujú ubytovanie účastníkov nárazovo vo veľkých počtoch. Týmto spôsobom by sme na štadióne mohli nárazovo ubytovať napr. 30 až 60 ľudí, ktorí by si ubytovanie nemuseli hľadať v susedných obciach. Keď k tomu pripočítame priľahlé parkoviská, mali by sme veľmi dostupnú službu pre účastníkov rôznych podujatí a samozrejme primeraný príjem do obecnej kasy.

Fotky pred a po úpravách

Po rekonštrukcii