Novým členom v našej futbalovej akadémii v Nižnej je Eugen Beráts. Opýtali sme sa ho na pár otázok.

Ahoj, prosím Ťa, mohol by si sa nám na úvod v krátkosti predstaviť?

Mám 43 rokov. Pochádzam z Popradu a bývam v Tvrdošíne. Som absolventom FTVŠ UK Bratislava. S mladými športovcami pracujem už viac než 20 rokov v rôznych športoch.

Aká bude Tvoja pozícia v RFA FK Nižná?

V akadémii budem pôsobiť ako tréner všeobecnej športovej prípravy.

Ovládajú podľa Teba deti základy gymnastiky a atletiky?

Vo väčšine prípadov, žiaľ, deti neovládajú základy gymnastiky a atletiky, pretože majú málo prirodzeného pohybu a telesná výchova na školách tiež už nie je taká, aká bývala kedysi.

Ako je možné zlepšiť zručnosti detí v týchto športových odvetviach?

Úplne ideálne by bolo, keby deti trávili hodiny a hodiny vonku v neriadených pohybových aktivitách. Napríklad deti vo veku do 12 rokov by sa mali venovať pohybu až 20 hodín do týždňa bez toho, aby ich niekto organizoval, to znamená naháňačky, skrývačky, futbal, basketbal, hokej, korčuľovanie, bicyklovanie, lozenie po stromoch a podobne. Popritom sa kľudne môžu venovať dvom-trom športom s trénerom, kde nazbierajú ďalšie hodiny pohybu. Keď si to zrátame, prídeme na číslo 26 – 28 hodín pohybových aktivít do týždňa + telesná výchova, ktorá (ak je dobre vedená), plní tiež významnú úlohu. Reálne však deti veľmi ťažko nazbierajú takéto vysoké počty hodín pohybových aktivít. Preto treba využiť každú možnosť vytvoriť čo najširší pohybový základ pre mladých športovcov. A popritom nezabudnúť, že jednou z našich hlavných úloh je zapáliť v mladých športovcoch lásku k športu, najmä u najmladších detí.

Prečo je potrebné, aby deti ovládali základy gymnastiky?

Nielen gymnastika, ale aj atletika, sú spoločne základom pre všetky športy a aj vo futbale je to v podstate o behaní, skákaní, pádoch, koordinácii pohybu a podobne. Čím majú deti širší záber, tým je to pre ne lepšie. Zo širokého pohybového základu môžeme neskôr lepšie pripraviť športovca v špecializovaných činnostiach. Treba preto dávať pozor na príliš včasnú špecializáciu. Futbalista dnes musí byť atlét, gymnasta a samozrejme aj veľmi dobre silovo pripravený.

Aká je Tvoja vízia?

Moja vízia je zapáliť čo najviac detí pre šport, aby v nich horela láska k športu celý život. Ak sa nám to podarí, bude to veľmi prospešné pre všetkých.