„Gabion Aréna – Futbalový štadión SNP“ Aký bol dôvod?

Marketingové práva na názvy štadiónov

Marketingové práva na názvy štadiónov sa stávajú významným finančným artiklom. Vo futbalovom klube v Nižnej sme sa rozhodli ponúknuť spoločnosti Lemon Trade, s.r.o. stať sa súčasťou názvu štadióna v znení „Gabion Aréna – Futbalový štadión SNP“. Aký bol dôvod?

Futbalová Európa je v tomto smere v porovnaní so Slovenskom bezpochyby o niekoľko krokov vpred. Na Slovensku fungujeme odlišne než vo futbalovo vyspelej Európe. V európskom profesionálnom i amatérskom futbale nie je žiadnou kuriozitou predávať práva na názov štadiónu. Nielen popredné, ale aj amatérske futbalové kluby v Európe majú uzatvorené zmluvy, ktoré tvoria percentá ich celkových príjmov na športovú činnosť. Marketingové práva na názov futbalového štadióna sa speňažujú všetkými možnými spôsobmi. Niektoré futbalové kluby sa dokonca rozhodli ponúkať ako priestor na reklamu aj názvy tribún. Dôvodom, prečo sa práve podnikatelia v mestách či obciach uberajú touto marketingovou cestou je, že tým presadzujú svoje podniky a zároveň zviditeľňujú dané mesto/obec, v ktorej žijú. Častokrát smerujú svoje finančné prostriedky nielen do chodu klubu, ale aj do názvu štadióna.

Vzhľadom na to, že nám v Nižnej záleží na budovaní dobrého mena obce, chceme ponúknuť alternatívu ako prispieť a pomôcť novovzniknutej regionálnej futbalovej akadémii v FK Nižná. Týmto spôsobom chceme ukázať, že aj v malej obci je možné robiť veľké veci.